Vyberte model vozu

Akční nabídka „Hyundai Startovné“ se vztahuje na vybrané skladové vozy objednané a dodané do 28. 2. 2018 nebo do odvolání u participujících autorizovaných dealerů Hyundai a platí pro zakoupení jednoho vozu na 1 zákazníka v případě využití bonusu Objevte Hyundai s bezkonkurenčním Hyundai pojištěním.

Podpora výkupu starších vozů Hyundai Startovné je pro modely i20 a ix20 kombinovatelná se zvýhodněním pro značkové Hyundai Finance. S Hyundai Startovným a zvýhodněním pro financování SMART SUPER můžete získat finanční výhodu až 50 000 Kč.

Vykupovaný ojetý vůz libovolné značky musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu šesti měsíců před jeho výkupem prodejcem.

Vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)

Vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem).

Vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel/ka a v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem).

Rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci Hyundai, výlučně dle jeho uvážení.

Výkupní Bonus není kombinovatelný se slevou pro velkoodběratele.

Další akční nabídky

Menu